Panembahan Senopati                                   

Nulada laku utomo,

Tumrape wong tanah jawi

Wong Agung hing ngeksi ganda Panembahan Senopati

Kapati hamarsudi,sudane howo lan nepsu

Pinesu topobroto,tanapihing siang ratri

Amemangun karianak tyasing sasomo

Samangsane pasamuan,

Memangun martomartani,

Sinambi hing saben masa,kalakalaning asepi

Lelana teki teki,ngayuh geyoganing kayun,

Kayungnyun heninging tyas ,sanetyasa pinrihatin

Punguh pangah cegah dahar lawan nindra

 

Saben nindri saking wisma

Lelono laladan sepi

Ngisep sepuhing supana,mrih prana pranaweng kapti

Titising tyas marsudi , mardawaning budi tulus

Mesu reh masudarman ,neng tepining jolo nidhi

Sruning brata kataman wahyu jatmiko

 

Dlepih (petilasaan tarekat sang Pannembahan)